Sedan den 2 januari 2017 så har Sennans Buss tagit över verksamheten i Unnaryds Buss.
Gamla kunder, såväl som nya hälsas välkomna till Sennans Buss.

 

Kontakt
Unnaryds Buss: 0371-601 50
info@unnarydsbuss.se

Sennans Buss: 035-661 10
info@sennansbuss.se

Klicka här för att komma till Sennans Buss